Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DUNAVECSE

 DUNAVECSE – AMI A VILÁGHÁLÓN FÖLLELHETŐ

 

VECSE. Duna Vecse. Magyar Mezõváros Pest Vármegy. földes Urai Földváry Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Sz. Mártonhoz 1/2, Sólthoz 2 órányira; 3 nyomásbéli határja szûk, kevés gabonát terem, földgye homokos, lapos, és legelõbõl áll; szõlejek szükségekre elég; pusztákat árendálván lakosai, bõvelkednek búzával, zabbal, árpával, juhokkal, és szarvas marhákkal, fája az Uraságnak Szüllei nevû szép erdõjébõl van; piatzok helyben, és Pesten.

                           Vályi András: Magyar országnak leírása (1796-98)

 

Dunavecse, magyar mezõváros, Pest-Solt vgyében, Kun-Szent-Miklóshoz 1 1/2, Pesthez délre 9 mfdnyire, a Duna bal partján, lapos helyen. Lakja 4748 lélek, kik közt 4514 református, 76 r. kath., 47 ágostai, 18 zsidó, ref. anyatemplommal, s egy gyógyszertárral. Róna határa 6198 1/2 hold, mellybõl 909 hold szántóföld, 454 1/2 h. rét, 1100 h. szõlõ, 3735 h. legelõ. Az urbéri szántó és rét tesz 1463 1/2 holdat, mert itt e határban majorsági föld nincs, hanem az uradalom bir 3 pusztát, mellyeket eleitõl fogva a város tart haszonbérben, mellyek: Csanád, Fehéregyháza és Szent-Imre, melly 3 puszta összesen 17,827 holdra terjed. Földje elsõ osztálybeli fekete, néhol homokkal, de több szíkkel vegyitve, mindent gazdagon terem; a szarvasmarha-, birka- és seretéstenyésztés nagy terjedelemben üzetik, de a fajok nemesitésérõl eddig szó sem volt. Tart a város 4 országos vásárt, u. m. febr. 14., Rogate vasárnap, jul. 26., és sept. 29.; hetivásárt minden csötörtökön. A város feje egy uradalomnak, mellyet a Földváry nemes nemzetség osztatlan állapotban bir.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára (1840-es évek)

 

Dunavecse története: Bronzkori arany kartekercset, valamint ugyancsak ebből a korból tártak fel urnatemetőt Felsőhegy-dűlőben. Az innen származó tárgyak Budapesten a Nemzeti Múzeumban találhatók.
A költő, Petőfi Sándor édesapja, Petrovics István itt bérelt mészárszéket 1841-től 44-ig. A
“Kis lak", ahogy Petőfi írta versében, eredeti helyén áll, ma Petőfi Helytörténeti Múzeum. Az itteni régészeti gyűjtemény különlegessége, hogy itt látható néhány darabja annak a burgusnak, amely a Római Birodalom keleti határát védő kisebb erődítmény volt

A település történelme igen gazdag:
http://www.bacskiskun.hu/falvakvarosok/dunavecse/pictures/th-dunavecse-8.jpgMár az időszámítás előtti második évezredből rendelkezik igen értékes régészeti leletekkel, melyek a Magyar Nemzeti Múzeumban vannak elhelyezve. Éltek itt trákok, szkíták, kelták, avarok, a Honfoglalás idején magyarok telepednek itt le, ennek szintén vannak tárgyi emlékei. Az Árpádkori leletek szintén a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek elhelyezésre. Írásban először 1271-ben találkozhatunk Vecse nevével.

A XIII. és XIX. század között a Vecsey - majd a Tetétleni - végül a Földvári család birtokában van a környék nagy része. A reformáció térhódításának eredményeként a település lakói református vallásúak.

1610-ben és 1635-ben itt tartották a református zsinatot. 1745-ben felépült a ma is álló református templom /műemlék/, melynek tornyát Hild József építette 1832-ben. 1761-ben Dunavecse mezővárosi rangot kapott, melyet a XIX. század végén veszített el. 1892-ben járási székhely lett, ezt a rangját 1970-ig őrizte. Óriási áldozatot hozott Dunavecse lakossága az első világháborúban, hisz 855 katonát adott, s közel 200-an hősi halált haltak, s több mint százan sebesülten, csonkán tértek haza a "csonka hazába". Fogságba esett 150 fő, s ezek egy része szintén sosem tért haza. A II. világháború szintén nagy veszteséget okozott, bár ez koránt sem volt akkora áldozat a községnek, mint az I. világháborúban.

http://www.bacskiskun.hu/falvakvarosok/dunavecse/pictures/th-dunavecse-5.jpgA Duna sok lehetőséget nyújtott a településnek, /malom , kereskedelem, hajózás, halászás / de nagy veszélyt is jelentett a községben élőkre. 1941-ben jeges árvíz pusztított a községben, az 1956-os árvizet sikerült megállítani. Ma a megerősített gátak biztos védelmet jelentenek a pusztító árvizek ellen. Dunavecse jelentős irodalomtörténelmi emlékhely. Itt éltek Petőfi Sándor szülei, 1841-44-ben, s az akkor bérelt mészárszék "A Kis-lak" még ma is áll az eredeti helyén és mint helytörténeti múzeum működik. Meg van a "Petőfi Ház" is, melyben vecsei tartózkodásai idején a költő lakott, s a ház tulajdonosának leánya iránt szerelemre lobbant, - ezt a szerelmet örökítik meg a "Zsuzsika" versek. Szebbnél-szebb versek születtek Dunavecsén mint a "Hazámban, Füstbement terv, Egy estém otthon, stb." Ebben az időben talált vissza a költő a szüleihez, bár nem itt írta, de ide szól a "Távolból c." verse, mely megzenésítetten ma Dunavecse himnusza. 1945-ben itt hunyt el a méltatlanul elfeledet kiváló népzenegyűjtő, etnográfus, műfordító, - Vikár Béla, akinek legismertebb műfordítása a KALEVALA.

 

 

Duna-Vecse

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye solti felső j.-ban, (1891) 4382 magyar lak., a járási szolgabirói hivatal s járásbiróság széke; van takarékpénztára, posta-, táviróhivatala, postatakarékpénztára, ipartestülete.

                                                       A Pallas Nagy Lexikona

 

 

Az 1715-ös összeírás:

Vecse, Vecse, Duna-, Dunavecse, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bács-Kiskun

Adózók neve: Stephanus Kondics; Petrus Nagy; Georgius Miseri; Michael Csizmadia; Stephanus Csepbeszi; Stephanus Szűcs; Stephanus Igaz; Gregorius Apró; Michael Kovacs; Georgius Kovacs; Gregorius Toth; Gregorius Kovacs; Joannes Kovacs; Joannes Igaz; Joannes Nagy; Nicolaus Bata; Stephanus Bedő; Georgius Szallay; Georgius Kovacs; Petrus Kandisz; Joannes Deli; Stephanus Sütö; Andreas Nagy; Petrus Pandur; Andreas Kovacs; Franciscus Kis; Nicolaus Barath; Stephanus Kiraly; Stephanus Tamasy; Georgius Kiraly; Joannes Veres; Stephanus Vacza; Gregorius Kecskes; Thomas Czankó; Stephanus David; Michael Nyitrai; Stephanus Gödör; Stephanus Kecskes; Blasius Mathé; Benedictus Csömör; Joannes Apro; Andreas Halasy; Andreas Szives; Michael Bora; Georgius Kakas; Joannes Toka; Stephanus Borbely; Georgius Bor; Martinus Szabo; Stephanus Or; Stephanus Szomoru; Joannes Kerek; Michael Hardi; Georgius Bakka; Michael Szőlősy; Joannes Balogh; Joannes Bagancsi; Joannes Csik; Andreas Demöter; Michael Mosa; Joannes Keserő; Stephanus Lakos; Georgius Takacs; Stephanus Szitay; Gregorius Or; Paulus Tot Pal; Michael Boka; Stephanus Simonyi; Joannes Gall; Stephanus Turi; Nicolaus Gall; Georgius Kovacs; Georgius Deak; Petrus Szantó; Gregorius Veres; Stephanus Meszaros; Gregorius Gall; Michael Gall; Lengyel Takacs; Joannes Takacs; Gregorius Könyű; Andreas Simonyi; Stephanus Bakonyi; Joannes Harmath; Andreas Szabo; Thomas Borbas; Gregorius Gaso; Andreas Szőr; Stephanus Szallay; Franciscus Csizmadia; Andreas Tóth Pal; Jacobus Takacs; Michael Sütő id.; Michael Borbély; Joannes Györfi; Stephanus Kincses; Nicolaus Bogar; Stephanus Gyikó; Michael Csordas; Georgius Takacs; Michael Nagy; Stephanus Varga; Andreas Varga; Petrus Kecske; Andreas Toth; Joannes Acs; Andreas Samu; Stephanus Szapanyos; Stephanus Göbölős; Joannes Kakas; Georgius Toka; Gregorius Csiszár; Andreas Prizo; Joannes Takacs; Petrus Fazekas; Joannes Tarcsay; Gregorius Szallay; Stephanus Szabo; Andreas Sas; Georgius Kovacs; Stephanus David; Joannes Gálos

Dunavecse

Here you can see the list of surnames that appear in RadixIndex databases together with the number of occurances.


Ábry (2), Ágh (1), Albert (1), Ali (1), Ambrus (1), Anda (1), Antal (1), Aszódy (1), Bakos (1), Bánki (1), Baracskay (2), Baranyai (1), Barcza (1), Bársony (1), Barta (1), Bartha (2), Beke (1), Békés (1), Benda (1), Benke (1), Bezerédy (1), Biró (3), Bittera (1), Bleyer (1), Bolyó (2), Borbély (2), Buday (2), Buzás (1), Cseke (2), Csik (1), Csikay (2), Csikós (1), Csillik (1), Csipán (1), Csomacz (1), Czeloth (1), Dani (1), Danics (1), Dienes (1), Dömök (1), Elek (1), Értékes (1), Fábián (1), Faragó (4), Fazekas (1), Fehérváry (1), Fischer (3), Gaál (2), Gajdóczi (1), Gáspár (6), Gózon (2), Gyimóthy (2), Gyurkó (1), Hajdu (1), Halász (2), Hegedüs (4), Horváth (3), Huszár (1), Jäger (1), Jancsovits (2), Jávor (3), Jenei (1), Kálmán (1), Kálosi (1), Kara (1), Kátai (1), Kecskés (3), Kerti (1), Kilyén (1), Kiss (1), Klacser (1), Klusovszky (1), Koloss (1), Koltai (1), Kongó (1), Kovács (4), Kuthy (1), Kuti (1), Lakatos (2), Lukácsy (2), Lukócsy (1), Marmorstein (1), Martin (1), Mészáros (3), Miklóssy (1), Mikulicza (1), Molnár (2), Mózsa (1), Nágó (1), Nagy (11), Navratil (1), Németh (5), Nyáry (1), Pandur (3), Pejtsik (1), Péter (3), Pinzza (1), Práczky (1), Rajczi (1), Rajczy (1), Rásó (1), Reich (1), Róth (1), Roth (1), Samu (1), Schedel (1), Simó (2), Simon (1), Somogyi (2), Spitzer (1), Steiner (1), Suska (1), Sütõ (1), Szabados (1), Szabó (3), Szalay (3), Szántó (1), Szegedi (2), Szekeres (2), Szomor (2), Szücs (1), Szüts (1), T. Kovács (1), Takács (1), Takáts (1), Tanka (1), Tarr (1), Tatár (1), Thurzó (1), Toldi (2), Tóth (4), Ungár (1), Vikár (1), Vinczellér (1), Zarándi (1), Zimányi (1).