Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


RÁCKEVE

 RÁCKEVE – AMI A VILÁGHÁLÓN FÖLLELHETŐ

 

Ráczkevi, magyar m.-város, Pest-Pilis vmegyében, a róla nevezett duna-szigetben, Budától 5 mfd., 2830 kath., 3 evang., 1497 ref., 133 óhitû, 7 zsidó, azaz: összesen 4470 lak. Kath., ref., óhitû anyaszentegyházakkal, s derék uradalmi tisztilakkal. Határa a szigetben nem nagy, s leginkább legelõnek és szõlõskertnek használtatik, melly kedves izû bort terem; túl a Dunán azonban a bálványosi pusztán termékeny búza földük van, s itt szép majorságokkal birnak, s marhát is sokat nevelnek, valamint kenyérrel, zöldséggel, kukoriczával Pestre hasznos kereskedést folytatnak. F. u. a cs. k. nemzetség, s feje egy uradalomnak. A török idõkben 5 reform. superintendens lakott itt. Ut. p. Laczháza.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára (1840-es évek)

 

 

Ráckeve története:

Ráckeve már a bronzkor óta lakott település. A honfoglaláskor az egész szigetet Árpád törzse foglalta el. Később az Árpád-házi uralkodók kedvenc vadászterülete lett. A mai Ráckeve helyén állt Ábrahámtelke elnevezésű település, valamint egy kolostortemplom, amelyet a XII. században építettek, és amelyet először 1212-ben említ okirat.
A település első virágzása a szerb lakosság betelepülésével kezdődött 1440 körül. A szerbek az Al-Duna menti Keve városából menekültek ide a törökök támadása elől. A várost ekkor kezdték Kis-Kevének nevezni, majd később Rác-Keve (rác="szerb)" nevet kapta. A gazdag szerbek 1487-ben építették meg azt a Boldogasszony templomot, amely ma is Ráckeve egyik építészeti különlegessége. Királyi kiváltságai révén a XV. században, Mátyás király uralkodása alatt, fontos központtá vált.
A XVI. század első felében a török hódítás a virágzó Ráckevét sem kerülte el. Szultáni birtokként a század második felében újra fellendül.

A reformáció idején, amelyet ezen a területen Szegedi Kis István prédikátor kezdeményezett, a város püspöki székhely lett. Utódja, Skaricza Máté, Ráckevét a humanista reformáció kulturális centrumává tette. A török kiűzésekor, 1684-ben a várost kifosztották, lakossága elmenekült. 1698-ban az egész Csepel-sziget, így Ráckeve is, a győztes törökverő Savoyai Jenő birtokává lett. Az új földesúr Ráckevén építtette meg kastélyát.

A XVIII. században német telepesek növelték a város lakosságát. Ezzel Ráckeve háromnemzetiségűvé vált: magyarok, szerbek és németek lakták. Leszármazottaik ma is Srpski Kovin, illetve Ratzenmarkt néven nevezik a települést.
Az 1848-49-es szabadságharcot a lakosság nagy része támogatta. 1848 májusában hatszázan esküdtek fel a nemzetőr zászlóra. 1849 nyarán a ráckevei Ács Károly szervezte meg a Duna vidékén az ellenállást. Ezért először halálra ítélték, de az ítéletet később hatévi börtönre enyhítették.

A XIX. század második felében járási székhellyé lett. Ráckeve életében nagy felemelkedést jelentett a millennium időszaka. A régi fahíd helyett ekkor építették vasból az új, állandó hidat. Az ezredéves évforduló évében határozták el az új városháza építését, mely a régi helyén épült meg, szecessziós stílusban.
Az első világháború 133 hősi áldozatot követelt Ráckevétől. Az 1919-es rövid román megszállás alatt csaknem teljesen kifosztották a községet.

második világháború újabb megpróbáltatásai után az 1970-es években, vízparti üdülőterületek épültek a Duna-ág mindkét partján. Meleg vizű strandfürdő létesült, s ekkor határozták el a Savoyai-kastély helyreállítását is. Városi rangját 1989-ben nyerte vissza Ráckeve.
A HÉV megálló neve emlékeztet arra, hogy a város híres horgászparadicsoma, az Angyali-sziget itt osztja ketté a Duna-ágat - hosszan elnyúló, nádassal övezett, romantikus világával.

A város nevezetes visszatérő rendezvénye a Kisdunai Népzenei és Néptánc Találkozó (augusztus második felében), valamint a szerb Nagyboldogasszony Templomi Búcsú (augusztus vége), s a Szent István-napi lampionos csónakfelvonulás.
A Szent István tér alatti Dunasoron működő "csónakos" piac önmagában is megragadó, ritka látványosság.

 

 

 

Ráckeve

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pesti alsó j.-ban a Csepelszigeten (melyet ról a Ráckevi-szigetnek is neveznek), a soroksári Duna-ág partján, a járási szolgabirói hivatal széke, 5861 magyar lakossal, járásbirósággal, számos egylettel, vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Helyén hajdan Szt.-Ábrahám falu állott, mai nevét az Alduna melletti Kövinből Zsigmond király alatt bevándorolt rácoktól nyerte. (L. Keve vármegye) Zsigmond R.-t különféle kiváltságokkal látta el, ugy hogy kereskedelme felette élénk volt. A törökök feldúlták s csak lassan népesült meg székesfehérvári menekülőkkel. 1684. a törökök újra kizsákmányolták s a város annyira aláhanyatlott, hogy 1730 körül szegényes faluhoz hasonlított. A jelen században ismét virágzásnak indult, de a soroksári ág elzárása kereskedelmét megbénította. V. ö. Századok (1889. évf. 67. old.).

A Pallas Nagy Lexikona

 

Az 1715-ös összeírás:

Ráczkevé, Ráczkevi, Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pest

Adózók neve: Joannes Szabo; Stephanus Varga; Michael Kiss; Andreas Sátor; Andreas Vecsei; Joannes Sóóskuti; Franciscus Bordás; Daniel Kovács; Joannes Fadadi; Stephanus Saári; Stephanus Revesz; Georgius Szél; Michael Nagy; Adamus Szalai; Stephanus Sági; Stephanus Püspök; Paulus Nagy; Volfangus Rácz; Petrus Veres; Stephanus Szürszabo; Stephanus Halász; Georgius Szabo; Joannes Csizmadia; Stephanus Szürszabo; Georgius Rácz; Paulus Csizmadia; Klia Tobak; Zacharias Csizmadia; Petrus Tobak; Stephanus Vitoj; Franciscus Takács; Nicolaus Rácz; Stephanus Becz; Gregorius Buksi; Stephanus Farkas; Petrus Racz; Joannes Szapanos; Martinus Meszáros; Nicolaus Görög; Georgius Popovics; Michael Rácz Szabo; Nicolaus Szapanos; Nenad Szabo; Georgius Baki; Stephanus Racz Szabo; Georgius Nagy; Petrus Takács; Stephanus Halász; Michael Racz Szabo; Michael Risz; Stephanus Bolgár; Joannes Racz Szabo; Jvko Szücs; Michael Görög; Stephanus Siketsági; Gregorius Varga; Joannes Szakáll; Stephanus Erdöss; Georgius Déák; Joannes Erdöss; Marcus Csizmadia; Andreas Varga; Gregorius Kovács; Stephanus Varga Pál; Michael Halasi; Mathias Gellén; Stephanus Szijárto; Martinus Miko; Stephanus Brada; Nicolaus Gönyöi; Georgius Márk; Martinus Nagy; Gregorius Csorba; Petrus Farkas; Georgius Ötvöss; Simeon Karle; Stephanus Hajzer; Petrus Siket; Jacobus Majer; Benedictus Molnár; Samuel Molnár; Joannes Komáromi; Adamus Koncz; Mathias Toth; Michael Keszi; Martinus Horváth; Michael Gozon; Andreas Csonka; Mathias Seperbaner; Joannes Nagy; Stephanus Daner; Joannes Kudár; Stephanus Miko; Christophorus Lomajter; Konrad Rhem; Blasius Tollencsics; Joannes Toth; Andreas Szürszabo; Stephanus Patai; Stephanus Szücs; Josephus Kaperberger; Petrus Sóós; Michael Németh; Stephanus Szabo; Davidus Meszáros; Stephanus Meszáros; Stephanus Lendvai Szabo; Jacobus Zailer; Joannes Süveg; Michael György öregi; Michael Szabados; Joannes Endredi; Mathias Szente; Georgius Toth; Georgius Stettner; Szücs Milus; Stephanus Biroska; Mathias Bango; Pano Jovicsa; Michael Csorba; Joannes Csanki; Nicolaus Csordás; Stephanus Kunkovács; Franciscus Füleki; Franciscus Balassa; Szobota; Petrus Vajtár; Georgius Rácz; Petrus Rácz; Daniel Szücs; Stephanus Kontra; Joannes Lukácsi; Stephanus Ender; Michael Kozma; Michael Kónya; Gregorius Kovács; Martinus Mika; Stephanus Toth; Kozma Rácz; Michael Kovács; Jeftö Szabo; Kojo Czingen; Joannes Föki; Gregorius Bango; Marko Racz; Georgius Magocsi; Andreas Vaitari; Martinus Bicskei; Andreas kötö; Joannes Forbrus; Gregorius Takács; Stephanus Thoma; Radico Rácz; Michael Acsai; Martinus Remenik; Martinus Göbölyös; Joannes Tolnai; Paulus Beszenesi; Sztolics Gyúri; Stephanus Halmi; Pejo Rácz; Matto Rácz; Abraham Rácz; Naden Rácz; Bogdan Racz; Stephanus Laczhazi Szabo; Gregorius Konya; Joannes Molnár; Andreas Major; Joannes Fáter; Andreas Demeter; Franciscus Huszár; Stephanus Nagy; Gregorius Csordas; Joannes Bucsi; Selki Rácz; Desseli Rácz; Stephanus Kötö; Joannes Lászlo; Petrus Szánto; Stephanus Asztalos; Antonius Haisz; Mathias Májer; Joannes Nagy; Laurentius hegedüs; Stephanus Körösi; Stephanus Czigán; Joannes Rosa; Andreas Borbély; Joannes Szabo; Petrus Barbacsi; Joannes Szabo; Maximilian Csizmadia; Nicolaus Kiss; Georgius Virág; Andreas Dienes; Michael Pap; Joannes Szapanos; Stephanus Gere; Stephanus Solti; Michael Molnár; Joannes Raczkevinagy; Stephanus Nagy; Gasparus Stefan; Georgius Hernád; Josephus Klazinger; Martinus Toth; Pano; Andreas Takács